Mosul gaat volop starten

4 sept. In Caracosh gaan de scholen half september starten, daarom trekken de meeste families nu terug. Maar ook in Mosul is de universiteit zich aan het voorbereiden om deze maand weer de poorten te openen.

Drie jaar lang had de universiteit van Mosul onderdak in Kirkuk. Het was één van de redenen, dat aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis hier huizen ging huren om studenten vluchtelingen in onder te brengen: moslims, christenen, en Yezidi’s. Deze laatste groep werd uiteindelijk de grootste. Niet alleen omdat ze van die universiteit waren, hij liet ze ook nieuwe studies beginnen. Maar in Koerdistan zijn de universiteiten Koerdisch-talig, en binnen Irak is Kirkuk tot nu toe (!) toch de meest veilige stad. Gevreesd wordt hier de onafhankelijkheidsverklaring van Koerdistan, die tot geweldige geo-politieke impact kan leiden, zowel nationaal als internationaal. We bidden hard om wijsheid…
De bisschop heeft met de gouverneur van Kirkuk overlegd, en de christelijke en yezidi studenten mogen nu een jaar verder studeren aan Kirkuks universiteit, omdat Mosul voor hen emotioneel nog als te onveilig geldt. Er is te veel angst. Voor de christenen uit Caracosh en andere dorpjes zou het bovendien betekenen, dat ze thuis moeten helpen de huizen op te knappen, van studie zou dan niet veel komen. Er moet dus ook nog een jaar geld gevonden worden voor het onderdak geven (huur, internet, energie en water, voeding, materialen). Ze mogen ook het komende jaar studeren op kosten van Kirkuks gouvernement.

(In april was de graduation van een grote groep afstud
erenden. Allen slaagden, en de eerste prijzen van de faculteiten kwamen allemaal bij de studenten van de bisschop terecht. Hij is apetrots op ‘zijn’ studenten!) – YHS