Vreugde en angst dicht bijeen

(voor foto’s hier in Ankawa te slechte verbinding) Op vrijdag 8 september hebben de jonge dominicanessen zr. Sarah en zr. Nura hun grote professie gedaan, in Ankawa/Erbil. Een geweldig feest, indrukwekkende liturgie, grote happening op het kerkplein met dansende vrouwen in de klederdracht van Caracosh. dat komt nu sterk op, sinds de mensen weer terugkeren …

Het Koerdische spel

6 september 2017 . Het aanstaande referendum in Koerdistan, daarover gaat het af en toe hier in Kirkuk. Nou zijn de mensen hier allereerst bijna net zo als die in Nederland. Ze pogen goed te leven met de buren, en hebben niet zo’n kijk op geopolitiek spel. of ze hebben diepe emoties bij bepaalde gebeurte-nissen, en …

Koerdische droom, een nachtmerrie?

2 sept 2017 Vanuit Nederland werd ik dringend gevraagd, om de oren open te houden in Koerdistan, omdat 25 september er een groot referendum is. In Nederland had ik al geleerd, dat referenda vooral aan het volk worden opgedrongen als de politici-volksvertegenwoordigers er niet uitkomen, ondanks alle debat. Dan mag het volk ja of nee …

De dood als metgezel

2014     6 December In de kapel bij het ochtendgebed overdenk ik de situatie. Mij is al gezegd, dat niet alles kan wat we zouden willen. Er is geen tijd. Ik realiseer me, dat de vaste kloosterstructuur en de vaste rituelen die gemaakt werden als steun, als hulp aan de mensen, hier een gevangenis …

In het land met ISIS

2014.  2 December    Hulpgoederen voor vluchtelingen Langzaam gaan de avonturen met de bisschop voorbij, en kom ik in een eigen rol. Zuster Jumna vraagt me vandaag mee naar een school wat verder weg, waar geen leerlingen meer waren. Die school, een gebouw van drie verdiepingen, zit nu vol met vluchtelingen. We halen eerst in …