“Mijn engel” fluisterde…

In het Emmaus Jongeren Kamp te Sulaymaniyah was een van de aardigheden, dat ieder via loting een geheime engel kreeg toegewezen. De bedoeling was, dat je als
engel je “beschermeling” regelmatig iets stuurde of cadeau gaf. In dat ritueel had ik me ingevoegd, als was h
t moeilijk om briefjes te sturen en onbekend te blijven… Maar ook gebed werd zeer gewaardeerd, en daarvoor had ik veel tijd. Voor het geheime toesturen vond ik een oplossing via een eigen “engel” voor vertaalwerk…

Mijn engel schreef mij de tweede dag: “Ik ben zo blij dat er iemand is die aan ons denkt, die elk jaar hierheen komt om met ons deze moeilijkheden te leven. God zegene je gaan, en moge God je kracht geven op je weg. Je bent in mijn gebeden.”

Het was een van deze meisjes  YHS