Na het Offerfeest is er water!

1 sept. Wisam, een van de ontheemden uit Caracosh die drie jaar in dit klooster in Sulaymaniyah leefde met zijn gezin, Wisam rijdt nu elke dag een familie naar Caracosh met een kleine vrachtwagen die goed vol te stouwen is. Rond zijn eigen huis zijn inmiddels vijf buren terug, die vragen wanneer hij terugkomt. Hij …

De terugkeer gaat nu hard

De terugkeer naar Caracosh is volop gaande nu. Half september beginnen de scholen in Caracosh, de meeste gezinnen willen er dan zijn en ook een beetje minstens ingericht, desnoods kamperen in je huis. Vanuit Kirkuk en Sulaymaniyah, waar 4000 christelijke vluchtelingen werden opgevangen, vertrekt elke dag wel een gezin. Vanuit Erbil/Ankawa, waar zo’n 40.000 christenen …

Op naar vrijdaggebed

De jeugd kwam vannacht laat terug van het avondje stappen met Sami. Sami, een vluchteling uit Mosul die hier in de stad leeft en al enige tijd sterk bij dit klooster is betrokken. En zo onderweg met Sami hebben ze geloof ik al plannen voor de komende twee jaar gemaakt. Nederlandse jeugd dus. Hier moeten …

Terug naar Caracosh

6 en 8 augustus zijn er twee grote evenementen in het Deir Mariam Aladhra, om de vluchtelingen op weg te zenden. Afsluiting van een zomerprogramma voor de kinderen; een liturgische viering in de bergen van Sulaymaniyah. En het huisje van de soldaten die ons bewaken mocht met vredesvlaggetjes versierd worden! 3 augustus 2017. Sulaymaniyah. De …

Utrecht bezoekt Sulaymaniyah en Kirkuk

Op 2 augustus vertrekken Iris Vos, evenementen-manager, en Joram Kroon, musicus, voor twee weken naar Sulaymaniyah en Kirkuk. Ze zullen vanuit het klooster Mariam Al-Adhra de mogelijkheden verkennen om tussen de gemeenschappen ginds en die van Utrecht een culturele samenwerking op te zetten.   Zowel rond het klooster te Sulaymaniyah als rond de Chaldeeuws katholieke …